THE GIOI VAN HOA
Đạo diễn ‘Chúa nhẫn’ bán một phần công ty giá 1,6 tỷ USD

Đạo diễn Peter Jackson sẽ bán bộ phận công nghệ của công ty hiệu ứng hình ảnh Weta Digital cho nền tảng phát triển trò chơi 3D Unity Software Inc. với giá 1,625 tỷ USD tiền mặt và cổ phần. Theo thỏa thuận, các công cụ hiệu ứng hình ảnh…

Đạo diễn ‘Chúa nhẫn’ bán một phần công ty giá 1,6 tỷ USD
Đạo diễn Peter Jackson sẽ bán bộ phận công nghệ của công ty hiệu ứng hình ảnh Weta Digital cho nền tảng phát triển trò chơi 3D Unity Software Inc. với giá 1,625 tỷ USD tiền mặt và cổ phần. Theo thỏa thuận, các công cụ hiệu ứng hình... Xem thêm