THE GIOI VAN HOA
iSMART tài trợ hơn 37 tỷ đồng học bổng cho học sinh toàn quốc

iSMART Education công bố tài trợ 37 tỷ đồng học bổng cho toàn bộ học sinh theo học chương trình iSMART trên toàn quốc. Theo đó, mỗi học sinh iSMART đang có tài khoản iTO Basic sẽ nhận được suất học bổng nâng cấp lên tài khoản iTO Advance trong…

iSMART tài trợ hơn 37 tỷ đồng học bổng cho học sinh toàn quốc
iSMART Education công bố tài trợ 37 tỷ đồng học bổng cho toàn bộ học sinh theo học chương trình iSMART trên toàn quốc. Theo đó, mỗi học sinh iSMART đang có tài khoản iTO Basic sẽ nhận được suất học bổng nâng cấp lên tài khoản iTO Advance... Xem thêm