THE GIOI VAN HOA
Thử thách 7 ngày thuần chay thu hút 7.000 người tham gia trong 6 tuần

Trong 6 tuần (từ 16/11 đến 28/12), hơn 7.000 người đã đăng ký tham gia thử thách 7 ngày thuần chay, giúp tiết kiệm 204.596.000 lít nước, cứu lấy 127.872 m2 rừng mưa nhiệt đới và 358.043 sinh mệnh động vật… Chương trình cũng có sự đồng hành và ủng…

Thử thách 7 ngày thuần chay thu hút 7.000 người tham gia trong 6 tuần
Trong 6 tuần (từ 16/11 đến 28/12), hơn 7.000 người đã đăng ký tham gia thử thách 7 ngày thuần chay, giúp tiết kiệm 204.596.000 lít nước, cứu lấy 127.872 m2 rừng mưa nhiệt đới và 358.043 sinh mệnh động vật… Chương trình cũng có sự đồng hành và... Xem thêm